Onze vereniging

De Koninklijke EHBO wordt, van afdeling tot landelijk bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden.

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Ook bij u in de buurt is een van onze afdelingen actief.

 De ongeveer 22.000 leden volgen hun scholing en bijscholing bij 410 zelfstandige afdelingen. Leden hebben via de algemene vergadering van hun afdeling direct invloed op het plaatselijke beleid en indirect op de landelijke vereniging. Dat laatste doordat afdelingen meepraten en beslissen via regionale vergaderingen. De algemene vergadering van de landelijke vereniging bestaat uit afvaardigingen vanuit deze regionale vergaderingen.

Om afdelingen te helpen, ondersteunen en samenwerking te stimuleren is Nederland verdeeld in regio’s. Binnen een regio zijn er een of meerdere regio-ondersteuners die samen met het landelijk team van ondersteuners afdelingen met raad en daad bijstaan.

Het landelijk bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de landelijke algemene vergadering. De landelijk vrijwilligers en medewerkers zorgen samen dat de besluiten van het Bestuur en de Algemene Vergadering gerealiseerd worden. Afdelingen en leden kunnen terecht bij het Landelijk Bureau of een van de regio-ondersteuners met vragen en voor hulp.

ANBI & SBBI

Afdelingen zijn, via de groepsbeschikking van de landelijke organisatie, erkend als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). ANBI’s  zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast mogelijk schenkingen aan landelijk of een afdeling af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Vrijwilligers kunnen bij het ontvangen van onkostenvergoedingen en declaraties te maken krijgen met de Belastingdienst. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een vergoeding gezien wordt als loon. In sommige gevallen kun je er voor kiezen om je declaraties niet te laten uitbetalen, maar als gift af te trekken van je inkomen bij de belastingaangifte. Daarvoor bestaan verschillende regels.

 Scroll naar boven