Privacyreglement

Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen :

Wat zijn persoonsgegevens?

Van wie verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Waarvoor verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

Verwerkt de KNV EHBO ook bijzondere persoonsgegevens?

Hoe gaat de KNV EHBO met mijn persoonsgegevens om?

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de KNV EHBO

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Kan ik zien welke gegevens de KNV EHBO van mij verwerkt?

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

OPT-OUT

Wijzigingen privacybeleid

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

De KNV EHBO verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden van de bij de KNV EHBO aangesloten organisatieonderdelen (afdelingen, districten etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van de KNV EHBO verwerken persoonsgegevens in de Digitale LedenAdministratie (DLA), de administratieve applicatie van de KNV EHBO. Dit kan dus zowel afdelingen, districten als landelijk betreffen. De afdeling waarvan u lid bent of een relatie mee hebt, verwerkt uw persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van een afdeling of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kan de afdeling u op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld zorg dragen voor uw verzekering.

Als u eenmaal lid of relatie van een afdeling bent, dan willen we u goed van dienst zijn. De afdeling gebruikt uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt de KNV EHBO ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat wordt ingevuld als wij hulpverlenen op een evenement.

De KNV EHBO biedt niet de mogelijkheid om gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, te registreren in de door haar opgezette systemen.

 

Hoe gaat de KNV EHBO met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn bewaard.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door in te loggen in Mijn KNV met een zelf aan te maken account kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap of relatie terug vinden.

Daarnaast kan het bestuur van de afdeling waarvan u lid bent, uw gegevens inzien. Het district en het landelijk bureau kunnen alleen de gegevens zien van het dagelijks bestuur van een afdeling, zoals dat door de afdeling zelf in ingegeven in de DLA. Deze gegevens van de rechtspersoon publiceren wij ook op onze website.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de KNV EHBO

Er worden binnen de KNV EHBO geen persoonsgegevens uitgewisseld zonder toestemming van de betrokkenen. Districten en het landelijk bureau gebruiken geen persoonsgegevens van individuele leden, zonder dat deze leden een functie vervullen op het betreffende niveau.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard. Bijvoorbeeld om oud-leden te informeren over een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KNV EHBO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens de KNV EHBO van mij verwerkt?

Door in te loggen in Mijn KNV met uw zelf aangemaakte account kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie terugvinden en bewerken.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KNV EHBO kunt u terecht bij de afdeling waarvan u lid bent. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het landelijk bureau van de KNV EHBO.

 

OPT-OUT

Het in de DLA opgenomen dagelijks bestuur van een afdeling ontvangt (automatische) serviceberichten. Denk hierbij aan nieuwsbrieven met informatie over de vereniging, veranderende wet- en regelgeving en uitnodigingen voor vergaderingen. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. De KNV EHBO beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede Verenigings-governance.

 

Wijzigingen privacybeleid

De KNV EHBO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de DLA te raadplegen, zodat uw van de wijzigingen op de hoogte bent.Scroll naar boven